Pomokaira

Pomokaira on suuri erämaa-alue Lapissa Porttipahdan tekojärven eteläpuolella. Pomokairasta noin kaksi kolmasosaa on Sodankylän puolella ja kolmasosa Kittilän puolella. Alueen metsät ovat lähes kokonaan yli 200-vuotiaita luonnontilaisia kuusikoita. Alueella on myös ultraemäksisiä kallioita. Pomokairan alue kuuluu pohjoisen Peräpohjolan aapasoihin. Alueella on erittäin tärkeä merkitys pohjoisen suolinnuston pesimäalueena. Alue on Natura-2000-verkoston poronhoitoaluetta.